afegir mètodes a classes ja existents (objective-c)

Introducció

Amb l’Objective-C tens classes, categories i protocols.

Les classes implementen un seguit de protocols (un llistat de mètodes, una interfície vaja) i per facilitar la lectura i manteniment del codi, aquestes classes es poden separar en diversos fitxers (cada un d’ells una categoria) que haurien d’implementar un subconjunt de les funcions que es vol que faci la classe.

Així per exemple la classe String compleix amb el protocol Copy, per tant es poden copiar strings i una de les categories de funcions és la de spellChecking.

Problema

Si tenim un classe que ja ens ve del sistema (la classe String per exemple) i n’hem creat sub-classes (StringA, StringB, StringC) que totes tenen un mètode en comú (markSpell), quan creem instàncies de les subclasses ho podem fer amb un punter a la classe String però quan s’executa el codi ens dóna un avís de que la classe String podria no respondre ((A Objective-C les crides a mètodes en diuen enviament de missatges)) al missatge markSpell.

Solució

Crees un protocol que contingui aquest mètode ((Sí, la sintaxi és una mica estranya, però al final t’hi acostumes)):

@protocol MarkSpell

– (void) markSpell

@end

I quan crees el punter genèric de la classe Spell li dius que la variable compleix el protocol anterior:

String <MarkSpell> *myString = [[String alloc] init];

I amb això el compilador de l’Xcode ja no es queixarà més :)