Accés a un servidor segons de la xarxa que vinguis

Si tens un servidor que està a la xarxa local amb alguns serveis a Internet evidentment el primer que has de fer és no permetre que l’usuari root es connecti per ssh de manera que el més còmode és anar al fitxer /etc/ssh/sshd_config i afegir-hi la línia1:

PermitRootLogin no

Que és força explicativa per si mateixa :D

Ara bé, si com deia el servidor és en una xarxa local i vols connectar-t’hi com a root directament (per exemple per fer una còpia de fitxers) la línia de sobre no ens ho permet.  En aquest cas la línia següent és la útil:

AllowUsers root@192.168.1.* USUARI1@* USUARI2@*

D’aquesta manera root només podria accedir des de la xarxa local (qualsevol IP de la xarxa 192.168.1.*) i només els usuaris USUARI1 i USUARI2 podrien accedir des de qualsevol IP.

Realment els de OpenSSH han fet (i estant millorant) un programa excel·lent!

  1. També és molt útil afegir la línia “PasswordAuthentication no” per no permetre connexions que s’autentiquin amb contrasenya, sinó que ho hagin de fer per clau pública-privada []

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *