programar

és una cosa no que feia des de fa molt!

tan, que fa temps que li tinc por gairebé, suposo que com tot es per falta de practicar, però tot i que quan penso en algun problema informàtic, penso com es podria resoldre, les tècniques que es podria utilitzar (shell script, web, programa amb interfície gràfica, el tipus llenguatge), pensar en el codi que s’hauria de fer em perd

és més el fet de si punts i comes, les funcions a utilitzar, etc etc que no pas el programa en si, tot i que si es coses grosses tampoc se molt bé com agafar-ho la veritat

per això avui que he fet pràctiques de ESA[1] he aprofitat la tarda i ara al vespre per fer alguns exemples MOLT cutres amb c, però almenys ja se fer un hello world, una calculadora, la sèrie de fibonnaci, girar una cadena i ara estic en procés de fer un factorial (o sigui alguna cosa recursiva) :)

[1] a ESA fem servir un programa de control de processos que d’una manera molt fàcil et deixa crear interfícies gràfiques i després generar les callback functions per a controlar els elements de la interfície, que al final és només agafar dades de la interfície i aplicar-les amb alguna transformació trivial a algun altre element de la interfície, però alguna cosa sempre és millor que res :)