La gramàtica del Pascal

Aquest primer semestre estic fent TALF i entre d’altres temes estem fent la generació i utilització de gramàtiques, o sigui, la creació d’un seguit de regles (la gramàtica en si) a partir de les quals es pot dir si una frase, un text, un fitxer de codi està ben escrit.

La gramàtica del Pascal es ben curta (feta amb notació Bakus-Naur Form).