CFG

logo de la UdGResulta que els meus pares sabien teoria sobre models abstractes de càlcul i jocs de paraules i per això van escollir un nom amb la lletra G i llegides les sigles del revés quedava (en anglès) Context-Free Grammar :D

Sí, acabo de fer l’exàmen de TALLF i m’ha anat força bé :)

La primera part (LGA: llenguatges, gramàtiques i autòmats) ha sigut força fàcil, de manera que (si es que ho he fet bé)  segurament el professor filarà prim i algunes argumentacions eren força casolanes :(

La segona part (MAC: mètodes abstractes de càlcul) ja no en tinc ni idea, he contestat les quatre preguntes i com a mínim una d’elles (per tant 2,5 punts) hauria d’estar del tot bé. Les altres tres preguntes les he contestat amb respostes casolanes i poc elaborades de manera que si entre totes elles en trec ni que sigui un punt ja serà molt!
Si fossin 1,5 punts ja seria genial perquè si li sumo els teòrics 2,5 punts de l’altre donen un quatre i amb les pràctiques i l’examen de l’altre part encara la podria aprovar :D

Demà hi ha la revisió de l’examen de física (un 1,5 :( ) a veure si entre pitus i flautes (com que tinc 3 de 4 temes aprovats) m’aprova :D

pràctiques de física by Microsoft

logo de la UdGtítol de la pràctica: Característica de l’alimentació del port USB. Representació gràfica i ajust lineal

en què consisteix (segons l’anunciat): muntar un circuit amb un port USB i una resistència variable (a més d’instruments de mesura) per veure com varia la tensió respecte la intensitat i fer-ne una regressió lineal

en què ha consistit: el professor ens ha explicat com funciona l’Excel i com fer-hi gràfiques i rectes de regressió (una mitja hora o més) i seguidament amb 2 minuts ens ha donat els valors de intensitat i voltatge de l’experiment

no només m’emprenya que hagi perdut mitja hora escoltant el professor explicant com funciona l’Excel, sinó que a sobre se’n diuen pràctiques i ni tan sols hem tocat res, senzillament ens ha dictat els valors i apa cap a casa

d’això se’n diuen pràctiques?

P.D. algú sap com es fan les regressions lineals amb el Gnumeric? que l’únic que he arribat a trobar és que et munta un merder de números flipant, però de gràfics ni un :(