ordre del dia

una de tapes … vull dir xargs!

no us heu trobat mai amb la necessitat de passar-li a una ordre el resultat d’una altra? i és que l’xargs l’únic que fa és passar com a arguments el que rep per l’entrada

a vegades amb l’accent tancat en teniu prou, però si no és el cas teniu l’xargs :)

amb aquesta ordre podeu, per exemple, seleccionar totes les imatges que acabeu d’importar i que estan en un directori per moure-les a un altre:

ls DCIM00*.jpg | xargs mv {} ~/Imatges/carpeta_nova

aquí seleccionem les imatges que volem amb ls DCIM00*.jpg, redirigim la sortida de l’ls a l’entrada de l’xargs que al seu moment ho reenvia com a arguments de l’ordre mv que mourà {} (que és el que ens envia l’xargs) a ~/Imatges/carpeta_nova

el {} a vegades no cal, si les volguéssim suprimir només ens hauria calgut fer ls *.jpg | xargs rm , però l’xargs ens dóna la possibilitat d e poder ubicar els paràmetres que volem passar a l’ordre de la manera que volem

fins i tot és tant intel·ligent que si la llista d’arguments és massa llarga la parteix a trossos perquè així no peti l’ordre!