notes i l’inici del segon semestre

logo de la UdGsi fa unes setmanes acabava els exàmens, ara ja tinc les notes :)

de física, com ja sabia per tot el que vaig respondre evidentment estic suspés

a robòtica he tret un 4,75 i al global de l’assignatura em queda un 6

a mates en principi vaig suspendre (5,88 però s’aprovava a un 6,5) i a revisió d’examen els vaig anar a plorar i al final em va valorar correctament un exercici :) però tot i així encara no la tinc superada l’assignatura perquè és anual i si a final de curs suspenc de poc m’haurà servit

tot i així, el que ja és segur és que els 9 crèdits de robòtica ja estan al sac i ben lligats!

a veure si aquest segon semestre puc amb la segona part de mates (de 1r curs), estadística (de 2n curs), arquitectures avançades de computadors i serveis públics de transmissió de dades (ambdues de 3r curs). Que si és donés el cas que sí, tindria 13,5+6+6+6 = 31,5 crèdits més, als que s’afegirien als 9 de robòtica, amb lo qual serien 40,5 crèdits fets

amb lo qual només em restaria per acabar la carrera física, teoria d’autòmats i llenguatge formal, un parell d’assignatures de lliure elecció[1] i el projecte de final de carrera :)

[1] entre les que més m’agraden hi ha: ampliació de matemàtica discreta, intel·ligència artificial aplicada, programació concurrent i paral·lela i potser fins i tot disseny VLSI (VLSI)