CFG

logo de la UdGResulta que els meus pares sabien teoria sobre models abstractes de càlcul i jocs de paraules i per això van escollir un nom amb la lletra G i llegides les sigles del revés quedava (en anglès) Context-Free Grammar :D

Sí, acabo de fer l’exàmen de TALLF i m’ha anat força bé :)

La primera part (LGA: llenguatges, gramàtiques i autòmats) ha sigut força fàcil, de manera que (si es que ho he fet bé)  segurament el professor filarà prim i algunes argumentacions eren força casolanes :(

La segona part (MAC: mètodes abstractes de càlcul) ja no en tinc ni idea, he contestat les quatre preguntes i com a mínim una d’elles (per tant 2,5 punts) hauria d’estar del tot bé. Les altres tres preguntes les he contestat amb respostes casolanes i poc elaborades de manera que si entre totes elles en trec ni que sigui un punt ja serà molt!
Si fossin 1,5 punts ja seria genial perquè si li sumo els teòrics 2,5 punts de l’altre donen un quatre i amb les pràctiques i l’examen de l’altre part encara la podria aprovar :D

Demà hi ha la revisió de l’examen de física (un 1,5 :( ) a veure si entre pitus i flautes (com que tinc 3 de 4 temes aprovats) m’aprova :D

La gramàtica del Pascal

Aquest primer semestre estic fent TALF i entre d’altres temes estem fent la generació i utilització de gramàtiques, o sigui, la creació d’un seguit de regles (la gramàtica en si) a partir de les quals es pot dir si una frase, un text, un fitxer de codi està ben escrit.

La gramàtica del Pascal es ben curta (feta amb notació Bakus-Naur Form).