RRR

De petit em van ensenyar que les 3 R eren: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Enteses com que per a millor el medi ambient el que s’ha de fer és començar per reduir el consum de recursos naturals i de contaminació generada. En segon terme s’ha de reutilitzar/reaprofitar els sobrants del nostre consum (aprofitar les ampolles d’aigua per emmagatzemmar altres líquids, etc etc) i en última instància reciclar els materials que ja no tenim manera de reutilitzar per tal que en les plantes de reciclatge i deixalleries puguin separar-ne els components per a poder-ne fer el millor ús (crear compostatge a partir de la matèria orgànica, triturar les fustes per a crear serradures que podran ser emprades per a nous materials …)

Ara bé, si mirem com és la societat en general, tot i que sembla que hi ha un clamor força unànim de preocupació vers el medi ambient s’agafen les tres R al revés: força gent ((tot i que tampoc ho tinc molt clar)) recicla, que reutilizin ja és força menys comú, però el que ja és flagrant i que a més ningú sembla que se’n recordi és de reduir, quan precisament només pel fet de reduir ja t’estàs estalviant de reutilitzar i reciclar.

Sense entrar en debats de política, globalització, consum, etc etc està clar que la societat de consum amb molts bons ulls el fet de reciclar (ja que implica un consum previ), tolera mínimament el fet de reutilitzar, però el que ja sí que està pràcticament prohibit de facto és el fet de reduir, però ai las si a algú se li acudeix reduir el seu consum!

Visca la societat de consum! ((Amb accent sarcàstic evidentment))