pasta de dents

NOTA: no prova-ho a casa si no és sota la supervisió d’un adult (sinó qui us renyarà després d’haver-ho fet)

experiment: comprovar la resistència als impactes del tub de pasta de dents

material necessari:

  • tub de pasta de dents
  • una paret
  • humà o en el seu defecte enginy capaç de llançar objectes

procediment:

  1. l’humà o enginy agafa el tub de pasta de dents
  2. es posiciona a una distància prudencial de la paret i apunta cap a aquesta
  3. llançament de l’objecte contra la paret
  4. si esteu de sort l’obrireu en canal i deixareu (en el meu cas) el llit i la paret amb un estocat blanc/verd d’allò més bonic

resultats:

  1. els tubs de pasta de dents no estan pensats per ser llançats contra les parets
  2. invenció de la paret sense càries :D