llenguatge de gràfics

Llegint la documentació del JHBuild ((Programa per a compilar el GNOME des dels dipòsits de codi font)) he vist que pots mirar les dependències que tenen cada programa des del propi terminal o generar un gràfic que ho mostri, per exemple les dependències de l’Epiphany són:

Resulta que aquest gràfic tant ben fet es fa amb un llenguatge de programació anomenat DOT. La sintaxi és ben senzilla i la facilitat de creació de gràfics és impresionant (només cal mirar els exemples de la Wikipedia).

La genialitat de la implementació que en fa el Graphviz és que no només et treu .jpg o .png sinó que a més a més et pot treure .svg de manera que amb dos minuts pot definir el gràfic amb llenguatge DOT i després et pots estar l’estona que faci falta retocant-lo amb l’Inkscape.

Em sembla que a partir d’ara quan hagi de fer gràfics obriré el terminal en comptes d’un editor d’imatges o de vectors :D