un any de World Community Grid

bé, segons les estadístiques els meus ordinadors han dedicat 1 any i pràcticament 16 dies de temps de processament en el projecte World Community Grid
el WCG és un projecte a l’estil SETI, però que enlloc de buscar les freqüències espacials en busca dels 40 musicals del sistema solar busca cures per a la sida i altres malalties

a més, degut a l’aflorament de projectes de computació distribuïda hi ha una pàgina web que serveix per gestionar el teu client (el BOINC, desenvolupat a la universitat de Berkeley) amb la qual cosa és trivial afegir-se a un altre projecte de computació distribuïda, gestionar el temps de dedicació a cada projecte, etc etc
o sigui, que ja que últimament també tothom deixa l’ordinador engegat per baixar-se coses per Internet, no deixeu que el vostre ordinador consumeixi electricitat per res, que almenys col·labori!