asterisc = arròs

Resulta que el símbol de l’asterisc * té una versió xinesa: 米 que vol dir arròs. El qual té molt sentit que hagi acabat amb aquest sentit, ja que si una cosa hi ha a la xina és arròs :)

Ara faltaria saber com s’escriu arròs en algun dels molts idiomes de la Índia :D

Trobat a la Wikipedia anglesa.