Bon 7x7x7x7-7x7x7-7×7!

logo de la UdGNo, no és mèrit meu, sinó del meu professor de teoria d’autòmatis i llenguatges formals (TALLF) en concret el que m’ha donat (i m’ha d’evaluar) la part de models abstractes de càlcul.