I si vull un diccionari invers?

Logotip del PythonA la feina havia d’ordenar un diccionari pels valors (i no per les claus), però després volia accedir (per clau) a les dades sense haver d’estar iterant per tot el diccionari fins que trobés una clau que tenia per valor el valor pel que estava iterant (mola l’explicació eh :D

Doncs molt fàcil, crees un altre diccionari amb els elements al revés i així ja tens l’accés directe tant a la clau com al valor :)

O sigui:

dict((v,k) for k,v in dictionary.items())

Fàcil oi?

Trobat a la llista de Python (del 2005!)