les mates no s’entenen

O això deia en J. von Neumann.

“In mathematics you don’t undersand things, you just get used to them.”

Vist en un pdf resum de la tira de coses de mates, llistat d’integrals, propietats trigonomètriques, sèries, permutacions …