copiar la teva clau pública a un ordinador

logotip de l’Opensshsi us heu trobat que heu d’administrar diversos servidors i n’esteu farts de teclejar les contrasenyes de segur que heu descobert el sistema d’autenticació basat en claus públiques i claus privades, amb les quals a partir d’aquell moment en que tot el sistema està apunt ja no hauràs de teclejar mai més la contrasenya de l’usuari de la màquina remota a la que et connectaràs

doncs bé, com que per fer el procés has de copiar un fitxer (la clau pública) que tens localment a l’altre màquina es una mica rollo i tal, per sort hi ha gent que s’ho curra molt i avui hi he trobat una sol·lució molt ràpida i bona:

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub usuari@màquina

i amb això ja tindrem copiada la nostra clau pública per poder entrar en aquella màquina com a l’usuari que hem especificat

llegit a Gentoo-wiki