Curs OpenOffice a Sant Bartomeu del Grau

acabo de rebre aquest correu:

Benvolguts,

Estem buscant un professor per fer un curs de nivell avançat
d'openoffice.org a Sant Bartomeu del Grau.
El curs s'hauria de començar (i si fos possible acabar) abans de
finals d'aquest any. Segurament serien dos cursos intensius en
paral.lel per a dos grups, de 10 o 20 hores cadascun. Els grups serien
d'un màxim de 10 persones, majoritàriament treballadors de
l'administració pública que fan servir habitualment l'openoffice a la
seva feina: administratives, tècnics de promoció econòmica, etc.
Estem buscant una persona que domini l'openoffice i que tingui
experiència en cursos de nivell avançat. Interessa principalment el
processador de textes, full de càlcul i base de dadesl: format,
etiquetes, correspondència, fórmules, etc.

El curs es faria al Telecentre de Sant Bartomeu del Grau, en horari
d'oficines, amb PCs amb Ubuntu Gutsy.
Us agrairia que si algú de vosaltres, o algú a qui coneixeu, hi està
interessat m'ho digui tant aviat com pogueu.
A part de retribuir les hores de docència podem pagar el desplaçament,
si és el cas.

Cordialment,

Miquel Colomer
Alcalde
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

el correu de contacte és alcalde_AT_sbg.cat feu córrer la veu